INFO O AUTOROVI
Pár slov o Václavu Touškovi.

klikni pro zvětšeníVáclav Toušek se narodil 28. září 1948 v Praze, žije a pracuje v Praze a v Řevnicích u Prahy. Po studiích užité i výtvarné fotografie se od počátku sedmdesátých let minulého století věnoval převážně užité fotografii v různých oblastech činností, od vědeckých a výzkumných, muzejních, nakladatelských, novinářských až po reklamní. Jeho fotografie se staly součástí knih, katalogů, plakátů, kalendářů, divadelních programů, časopisů ale i výstav, prezentací, instalací a mnoha dalších. Za zmínku stojí jeho portréty - převážně herců, zpěváků, scénáristů, spisovatelů a režisérů ( J. Jirásková, J. Bohdalová, R. Hrušinský st., O. Vízner, L. Jakim, J. Malkovich, V. Neckář, O. Hofman, Z. Hadrbolcová, K. Smyczek, J. Menzel a mnoho dalších) a tvorba plakátů - zvláště pak divadelních. Příležitostně se věnoval i práci s filmovou a televizní kamerou. Svoji volnou tvorbu prezentoval na výstavách v Praze, Kolíně, Pardubicích, Písku a Českých Budějovicích. Po roce 1989 spoluzakládal a zakládal postupně tři agentury, které ve své činnosti zahrnují všechny druhy komunikací a užité i výtvarné tvorby. Věnuje se i profesi galeristy, producenta a režiséra.


klikni pro zvětšeníE-mail: tousek@post.cz nebo agenturareag@volny.cz

Telefon: +420 257 720 086 ; GSM: +420 604 831 142


A few words about the author.

Václav Toušek was born on 28 September 1948 in Prague, lives and works in Prague and in Revnice. He studied the technical and artistic photography. Since 1970, he devoted himself to scientific and technical picture for science and research and for museums, publishers of books, newspapers and magazines. He worked as an advertising photographer. Also photographed portraits -  Portraits of actors, singers, portraits of writers and directors ( J. Jirásková, J. Bohdalová, R. Hrušinský st., O. Vízner, L. Jakim, J. Malkovich, V. Neckář, O. Hofman, Z. Hadrbolcová, K. Smyczek, J. Menzel etc.). Creates theater posters and worked as a cameraman for film and television. Photographs presented at exhibitions in Prague, Kolin, Pardubice, Czech Budejovice, Písek and other places. Since 1989, he founded three agencies for communication and artistic work. He works as a gallery owner, producer and film director.


Nahoru / Top

Zpět na "Václav Toušek"