NABÍDKA SPOLUPRÁCE Agentury Reag

 • Odborné konzultace v oblasti komunikace


 • Mediální strategie v oblasti sponzoringu


 • Návrhy mediamixu pro dílčí sponzorské kampaně


 • Cenové dodavatelské rešerše

 • Výběr cenově nejpříznivějších dodavatelů dle zadaných parametrů

 • Návrhy a realizace doprovodných akcí souvisejících s předmětem sponzoringu

 • Realizace a vyhodnocení dílčích sponzorských kampaní

 • Návrhy a realizace akcí na posílení interní komunikace -
  teambuildingové akce pro manažery

 • Návrhy a realizace zákaznických akcí společenského charakteru