ARTS LEXIKON

ARTS LEXIKON
On - line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu.


Klikněte na obrázek či web. adresu:
klikni pro Arts Lexikon


Cílem tohoto projektu je vytvořit dosud chybějící specializovaný slovník, který by věcně prvoplánově pokrýval a terminologicky snad i sjednocoval oblast uměleckého managementu, marketingu v oblasti umění a kultury, podnikání v oblasti kultury, financování kultury a umění, ale který by pokrýval i oblasti úzce související, tj. oblast existujících databází, oblast kulturní krajiny, oblast kulturního turismu či multikulturní problematiky, oblast sociologie kultury a umění, ale i dalších témat. Výhledově by mohl obsahovat např. i biografická hesla, hesla o projektech či hesla týkající se vybraných kulturních subjektů pohybujících se v dané oblasti.

Artslexikon se tak jako analogické projekty (právnický Iuridictum či lékařská WikiSkripta) snaží o vytvoření prostoru pro kooperativní tvorbu, o využití potřeby tvůrčí činnosti a potřeby seberealizace, jež jsou vlastní většině normálních lidí, ale i o využití specifických odborných znalostí internetové komunity.


Nahoru