SBĚRATELSKÉ OZNAČENÍ TECHNIK

Sběratelé drobné grafiky, především ex libris, používají pro označení technik z praktických důvodů zkratky, které jsou mezinárodní:

Tisk z hloubky:
C1 = ocelorytina
C2 = mědirytina
C3 = lept
C4 = suchá jehla
C8 = rytina do umělé hmoty

Tisk z výšky:
X1 = dřevořez
X2 = dřevoryt
X3 = linoryt
X4 = rytina do olova
X5 = rytina do zinku
X6 = rytina do plastické hmoty

Tisk z plochy:
L = litografie
S = serigrafie

Fotografická reprodukce:
P1 = klišé (štoček)
T2,3 = dvou, tříbarevná typografie