CITÁTY - 1.

CITÁTY - 1.:

Co a kdo řekl o rozumu, moudrosti, hlouposti a paměti.
[Werich Jan]

Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat.


[Shakespeare William]

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.


[Quintilianus Marcus Fabius]

Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za hloupé.


[Horatius Quintus Flaccus]

Počátek moudrosti je zbavit se pošetilosti

Sapientia prima sultitia caruisse


[Anacharsis]

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější.


[Maurois André]

Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.


[Werich Jan]

Proti hlouposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!


[Seton Ernest Thompson]

Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní.


[Camus Albert]

Vae mihi qui cogitare ausus sum.

Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.


[Smiles Samuel]

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí.Nahoru

[Tolstoj Lev Nikolajevič]

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?


[Saint - Exupéry Antoine de]

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.


[Einstein Albert]

Fantazie je důležitější než znalosti.


[Empedoklés z Akragantu]

Kdo hledá moudrého, musí být nejprve sám moudrý.


[Čapek Karel]

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.


[Čapek Karel]

První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.


[Cicero Marcus Tullius]

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.


[Cicero Marcus Tullius]

Rozum je jako světlo a záře života.


[Cicero Marcus Tullius]

Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!


[Cicero Marcus Tullius]

Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.Nahoru

[Cicero Marcus Tullius]

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.


[Cicero Marcus Tullius]

Projevem pravé moudrosti je přiznat si, že něco nevíme, když to nevíme.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Chytrý se nedopouští malých hloupostí.


[Wilde Oscar]

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic.


[Wilde Oscar]

Inteligence není choroba nakažlivá.


[Seneca Lucius Annaeus]

Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.


[Seneca Lucius Annaeus]

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.


[Seneca Lucius Annaeus]

Kdyby mi nabízeli moudrost s tou podmínkou, že ji budu držet v tajnosti a nikomu se o ní nezmíním, odmítnu ji.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme nejmenší podrobnosti toho, co se nám přihodilo, ale ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě?


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory.Nahoru

[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.


[Albitis]

Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.


[Balzac Honoré de]

Lepší paměť než láska má nenávist.


[Cicero Marcus Tullius]

Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.


[Quintilianus Marcus Fabius]

Paměť má dvojí přednost: snadno zachycuje a věrně uchovává.


[Vegelweide Walther von der]

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje.


[Cicero Marcus Tullius]

Paměť slábne, pokud ji necvičíš.


[Shakespeare William]

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.


[Lichtenberg Georg Christoph]

Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí.Nahoru

[Tuwim Julian]

Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali.


[Quinault Philippe]

Není moudré být moudřejší než je nutno.


[Montaigne Michel de]

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.


[Franklin Benjamin]

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.


[Lao-c´]

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe.


[Čapek Josef]

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.


[Cicero Marcus Tullius]

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.


[Twain Mark]

Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.


[Sókratés]

Jediné co vím je, že nic nevím.Nahoru

[Čechov Anton Pavlovič]

Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.


[Čechov Anton Pavlovič]

Doufám, že budu studentem až do konce života.


[Ebner-Eschenbachová Marie von]

Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili a z toho, co jsme zapomněli.


[Moliére]

Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.


[Goethe Johann Wolfgang von]

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.


[Buddha]

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.


[Seneca Lucius Annaeus]

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.


[Tolstoj Lev Nikolajevič]

Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.


[Freud Sigmund]

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.Nahoru

[La Fontaine Jean de]

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých.


[Joubert Joseph]

Genialita velké dílo začíná, ale jen vytrvalost ho dokončí.


[Vauvenargues Luc de Clapiers]

Rozum nepochopí zájmy srdce.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Vždycky máme víc rozumu než síly.


[Vauvenargues Luc de Clapiers]

Rozum nás klame častěji než příroda.


[Vauvenargues Luc de Clapiers]

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.


[Tennyson Alfred]

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí.


[Catullus Gaius Valerius]

Není nic hloupějšího než hloupý smích.


[Cicero Marcus Tullius]

Hloupost neosvobozuje od myšlení.


[Courier Paul-Louis]

Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.Nahoru

[Russell Bertrand Arthur William]

Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem.


[Voltaire]

Kolik hloupostí lidé vynakládají jen proto, že chtějí říci něco nového.


[Russell Bertrand Arthur William]

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.


[Čapek Karel]

Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Kdo nedokáže obdivovat, je hlupák.


[Montaigne Michel de]

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti.


[Nietzsche Friedrich]

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.


[Bonaparte Napoleon]

Náhoda nám jednoduše spočítá všechny hlouposti.


[Vegelweide Walther von der]

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje.


[Vegelweide Walther von der]

Moudrý člověk má moudrost v srdci, hlupák na jazyku.Nahoru

[Čapek Josef]

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.


[Montaigne Michel de]

Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.


[Martialis Gaius Valerius]

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.


[Konfucius]

Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.


[Hebbel Christian Friedrich]

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.


[Lao-c´]

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.


[Démokritos z Abdér]

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.


[France Anatole]

Inteligence proniká celým stvořením.


[Leopardi Giacomo]

Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena.Nahoru

[Schopenhauer Arthur]

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozuměl.


[Lichtenberg Georg Christoph]

Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.


[Bonaparte Napoleon]

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.


[Voltaire]

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.


[Franklin Benjamin]

Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.


[Tolstoj Lev Nikolajevič]

V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.


[Seneca Lucius Annaeus]

Miluj rozum! Láska k němu Tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům.


[Maurois André]

Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.


[Masaryk Tomáš Garrigue]

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.


[Lichtenberg Georg Christoph]

Někteří lidé si myslí, že rozumné je všechno, co se dělá s vážnou tváří.Nahoru

[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí.


[Feuchtwanger Lion]

Kdo vyznává rozum, musí trpět.


[Diogénes ze Sinopé]

Nejsem nerozumný. Jen nemám ten samý rozum jako vy.


[Démokritos z Abdér]

Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum.


[Vegelweide Walther von der]

Kdo ztratil rozum, tomu nezůstalo nic neporušeného.


[Gogh Vincent Willem van]

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.


[Tolstoj Lev Nikolajevič]

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.


[Afer Publius Terentius]

Moudrý má zkusit nejprve všechny jiné prostředky než zbraně.


[Solón]

Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.Nahoru

[Shaw George Bernard]

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.


[Shaw George Bernard]

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.


[Lincoln Abraham]

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.


[Konfucius]

Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.


[Euripidés]

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům.


[Seneca Lucius Annaeus]

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý.


[Plinius Secundus Maior Gaius]

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít.


[Vegelweide Walther von der]

Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce.


[Einstein Albert]

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.


[Helvétius Claude Adrien]

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.Nahoru

[Marden Orison Swett]

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.


[Flaubert Gustav]

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá.


[Rostand Edmond]

I když vezmeme v úvahu lidskou hloupost, přece jen lidé vědí hodně.
Nahoru