CITÁTY - 2.

CITÁTY - 2.:

Co a kdo řekl o lidech a životě.
[Gorkij Maxim]

Všichni lidé usilují nejen snížit vynikajícího člověka na úroveň svého vlastního chápání, ale dokonce se pokoušejí srazit ho k sobě pod nohy do onoho lepkavého bláta, které sami nadělali a pak ho pojmenovali všedním životem.


[Rousseau Jean Jacques]

Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.


[Aurelius Marcus Antonius]

Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.


[Hillary Edmund Percival]

Miřte vysoko...ve snadném vítězství je málo statečnosti.


[Paul Jean]

Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.


[Seneca Lucius Annaeus]

Někdy i žít je statečným činem.


[Bosmans Phil]

Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez druhého nemůže rozvinout.


[Seneca Lucius Annaeus]

Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný!


[Bosmans Phil]

Život je příliš krátký a náš svět příliš malý na to, abychom z něho dělali bojiště.


[Bach Richard]

Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce : Jsi-li naživu, pak není!Nahoru

[Bach Richard]

Uvědom si, odkud jsi přišel, kam jdeš a především, proč jsi vytvořil ten zmatek, do kterého ses dostal.


[Baudelaire Charles]

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel.


[Kant Immanuel]

Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.


[Gercen Alexandr Ivanovič]

Člověk je ochoten přijmout jakoukoliv hodnost, ale hodnosti člověka dosud nedorostl.


[Franklin Benjamin]

Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojen. A kdo je to? Nikdo.


[Masaryk Jan]

Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik, jako na tobě.


[Cato Marcus Porcius Starší]

Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.


[Hoffmeister Adolf]

Svět každého je zbarven barvou jeho očí.


[Einstein Albert]

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.


[Maurois André]

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.Nahoru

[Seneca Lucius Annaeus]

Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.


[Konfucius]

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.


[Sókratés]

Krásná a nedosažitelná - dokonalost člověka.


[Donne John]

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.


[Chaloupka Otakar]

Nikdy nemůžeme tušit, jestli jsme lovci, kořist nebo obojí.


[Euripidés]

Kdo ví, zda toto žití není mrtev být a smrt zda není žití?


[Remarque Erich Maria]

Člověk přeci nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.


[Carlyle Thomas]

Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.


[Sókratés]

...v každém člověku je slunce, jenom je nechat plát...

(poté co vypil pohár s jedem)


[Remarque Erich Maria]

Životu není třeba hledět do tváře. Stačí ho jen cítit.Nahoru

[Rowlandová Helena]

Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali.


[Harrison George]

Život pokračuje v tobě, bez tebe.


[Novalis]

Být člověkem je umění!


[Lao-c´]

Dokonalá cesta životem je konáním bez boje.


[Hubbard Elbert]

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy nic neprovedli!


[Hugo Victor]

Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.


[Montaigne Michel de]

Naše osobní přednosti se podobají řece: ta čím je hlubší, tím méně hučí.


[Euripidés]

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!


[Hugo Victor]

Zemřít je snadnější než žít!


[Lennon John Winston]

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.Nahoru

[Walser Robert]

Být stále spravedliví, usebraní a umravnění je tvrdé a blíží se nelidskosti, kdežto našim nezměnitelným údělem je být lidský.


[Camus Albert]

Jsme stvořeni k tomu, abychom žili ve vztahu k druhým. Ale umíráme pouze za sebe.


[Bonaparte Napoleon]

Skutečně veliký člověk bude vždy nad událostmi, k nimž zavdal příčinu.


[Bonaparte Napoleon]

Je třeba chtít žít a umět umřít.


[Twain Mark]

Snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem hrobě i hrobník.


[Schiller Johann Christopher Friedrich]

Každý určuje si svou cenu sám.


[Wilde Oscar]

Není žádné tajemství života. Cílem života, má-li život vůbec nějaký cíl, je stále vyhledávat pokušení. A těch není ani zdaleka mnoho.


[Achard Marcel]

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.


[Boccacio Giovanni]

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.


[Dostojevskij Fjodor Michajlovič]

Ach ty přízemní povahy. I ta jejich láska se podobá nenávisti.Nahoru

[Huxley Aldous]

Existuje jediný koutek ve vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit a to jsi ty sám.


[Nietzsche Friedrich]

Těm lidem, po nichž mi něco je, přeji opuštěnost, nemoc, špatné nakládání, znehodnocení..., aby jim nebylo neznámo hluboké pohrdání sám sebou, opovržení a muka nedůvěry k sobě.

Nemám s nimi soucitu, neboť jim přeji to jediné, co dnes může dokázat, má-li někdo cenu, či ne - aby vydržel!!!


[Konfucius]

Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.


[Konfucius]

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.


[Hemingway Ernest]

Člověka je možno zničit, ale ne porazit.


[Ackermanová Diane]

Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.


[Shakespeare William]

Kolik pěkných bytostí tu je !

Jak krásné je lidstvo !


[Čapek Karel]

Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.


[Cicero Marcus Tullius]

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.


[Cicero Marcus Tullius]

Život nemůže být příjemný, není-li součastně čestný.Nahoru

[Cicero Marcus Tullius]

Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět.


[Wilde Oscar]

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu.


[Wilde Oscar]

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.


[Wilde Oscar]

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.


[Bonaparte Napoleon]

Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme.


[Bonaparte Napoleon]

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího.


[Bonaparte Napoleon]

Lidé jsou tím, čím chceme, aby byli.


[Bonaparte Napoleon]

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití.Nahoru

[Seneca Lucius Annaeus]

Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.


[Seneca Lucius Annaeus]

Život měříme skutky a ne časem.


[Seneca Lucius Annaeus]

Životu umění slouží, moudrost vládne.


[Seneca Lucius Annaeus]

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.


[Seneca Lucius Annaeus]

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.


[Seneca Lucius Annaeus]

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší. Jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš?


[Seneca Lucius Annaeus]

Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.


[Seneca Lucius Annaeus]

Dokud žijeme, musíme se umění života učit.


[Seneca Lucius Annaeus]

Často stařec vysokého věku nemá žádný jiný důkaz toho, že žil dlouho, než že zemřel.


[Seneca Lucius Annaeus]

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nechte mi život - a jsem spokojen.Nahoru

[Seneca Lucius Annaeus]

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.


[Seneca Lucius Annaeus]

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.


[Antifón]

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.


[Allendeová Isabel]

Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.


[Allais Alphonse]

Čím je život prázdnější, tím je těžší.


[Fenelon-Francois de Salignac de La Mothe]

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.


[Sartre Jean Paul]

Chci být člověkem, který se mi nehnusí.


[Saint - Exupéry Antoine de]

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.


[Vegelweide Walther von der]

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá.


[Seneca Lucius Annaeus]

Lidé jasněji vidí do cizích záležitostí.Nahoru

[Seneca Lucius Annaeus]

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.


[Saint - Exupéry Antoine de]

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.


[Remarque Erich Maria]

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.


[Hemingway Ernest]

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama.


[Havel Václav]

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Mnoho si člověk přeje a přece málo potřebuje.


[Remarque Erich Maria]

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.


[Plinius Secundus Maior Gaius]

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.


[Swift Jonathan]

Život je komedie pro toho, kdo myslí a tragédie pro toho, kdo cítí.Nahoru

[Pascal Blaise]

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je to třtina myslící.


[Cicero Marcus Tullius]

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.


[Werich Jan]

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.


[Seneca Lucius Annaeus]

Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.


[Seneca Lucius Annaeus]

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno.


[Čapek Karel]

Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země.


[Rousseau Jean Jacques]

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.


[Swift Jonathan]

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.


[Diderot Denis]

Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.


[Cicero Marcus Tullius]

Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.Nahoru

[Seneca Lucius Annaeus]

Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení.


[Schopenhauer Arthur]

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie.


[Cicero Marcus Tullius]

Historie je učitelkou života.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Naše vady jdou v životě lépe na odbyt než naše kvality.


[Saint - Exupéry Antoine de]

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu.


[Wilde Oscar]

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.


[Cicero Marcus Tullius]

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.


[Sartre Jean Paul]

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít.


[Hugo Victor]

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.Nahoru

[Leonardo da Vinci]

Dobře prožitý život je dlouhý.


[Hebbel Christian Friedrich]

Život je jen otevření a zavření očí. Záleží pouze na tom, co během této krátké chvíle uvidíš.


[Bruyére Jean de La]

Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné.


[Hebbel Christian Friedrich]

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život.


[Ortega y Gasset Jose]

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.


[Goethe Johann Wolfgang von]

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den.


[Rochefoucauld Francois Duc de la]

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občas nepochválili.
Nahoru