Murphyho zákony 1.

Murphyho zákony 1.
MURPHOLOGIEÚVOD

Stalo se vám už někdy, že se vám rozdrnčel telefon, zrovna když jste usedli na záchod? Nebo že vám přijel autobus, na který jste čekali snad celou věčnost, právě ve chvíli, kdy jste si zapálili cigaretu? Že se rozpršelo, jen jste umyli auťák, nebo naopak skončilo deštivé počasí, jakmile jste si pořídili deštník? ……

„Stojíme ze špatné strany goblénu.“ pravil otec Brown, slavný farář – detektiv G.K.Chestertona. A měl pravdu. Pár uzlíků, sem tam nějaká ta nitka, to je všechno, co spatříme z obrovského nebeského díla onoho nejdražšího tkalce koberců na světě. Jen několik málo odvážlivců se pokusilo propátrat vzdálenější konce goblénu a svým hledačstvím pravdy proti sobě popudit šéfa oddělení koberců. A právě těm jedincům jsou věnovány Murphyho zákony.


MURPHOLOGIE

Murphyho zákon
Může-li se něco pokazit, pokazí se to.

Schnatterlyho shrnutí všeho z toho vyplývajících důsledků
Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.

Patryho zákon
Víte-li, že se něco může pokazit,a učiníte-li veškerá opatření, aby se tak nestalo, pokazí se něco docela jiného.

Roysterovo zpřesnění
Když se něco pokazí, pak je pokažené všude všechno.

Doplněk podle NBC
Toho, co se může pokazit, není nikdy nedostatek.

Leahyho zákon
Když něco kazíte dostatečně dlouho, zjistíte nakonec, že to vlastně děláte dobře.

Rotrmanův zákon
Když už něco packáte, pozor přitom na packy.

Lanningův zákon
Murphyho zákon vždycky platí v tu nejnevhodnější dobu.

Murphyho zpochybnění souvislosti času a děje
Nikdy nelze říci, jak brzy může být příliš pozdě.

Zákon paní Murphyové
Muže-li se něco pokazit, pokazí se to - zvláště když můj manžel není doma.

Hamptonovo naučení
Když se vám něco povede hned na poprvé, nikdo bohužel neocení, jak to bylo obtížné.

Rubensteinův zákon dochvilosti
Být dochvilný znamená pouze dopustit se omylu včas.

Tudiscův princip asymetrie
Všechno se dá pokazit najednou, ale napravit jedině postupně.

Z čeho vyplývá
Něco rozbít je dílem okamžiku, ale než se to spraví, trvá to celou věčnost.

Juarezovy zákony
1. Člověk je jediný živočich, který dokáže zopakovat svou činnost tak, že se dopustí chyb tam, kde se jich předtím vystříhal.
2. Čím větší počet lidí se na určité činnosti podílí, tím menší procento inteligence připadá na každého z nich.

Irenin zákon
Není pravé cesty k nepravostem.

McNultyho pravidlo
Nejdůležitější věci musí přijít na řadu nejdříve, ovšem v libovolném pořadí.

Fordova rada
Nezdar je příležitost začít podruhé chytřeji.

Zahasův místopisný zákon
Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je vývrtka směrem k zemi.

Frescův objev
Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda.

Z čeho vyplývá
I když je nuda, neznamená to ještě, že člověk ví, co dělá.

Leeův zákon
Je rychlejší udělat něco pořádně než vysvětlovat, proč jsem to udělal špatně.

Zákon zachování mizérie
Množství malérů ve vesmíru je neměnné.

Z čehož vyplývá
Když se někde něco daří, jinde to jde do háje.

Stewartovy vývody
1. platnost Murphyho zákona může být pozdržena anebo oddálena na neurčito za předpokladu, že toto zdržení či oddálení způsobí v budoucnu tím větší škody.
2. Velikost škod je přímo úměrná počtu přihlížejících.
3. Velikost škod vzrůstá exponenciální řadou úměrně k významu věci.
4. Pokud má něco padesátiprocentní vyhlídky na úspěch, pak je pravděpodobnost úspěchu nepřímo úměrná jeho žádoucnosti.
5. Pokud se dva vývody z Murphyho zákona vzájemně vylučují, pak platí ten, který počítá s většími škodami.

Campbellův zákon
Kdo dělá méně, ten méně pokazí.

Longův zákon
Přírodní zákony jsou nemilosrdné.

Baldridgeův zákon
Kdybychom věděli dopředu, co nás kde čeká, nehnuli bychom se z místa.

Cookův zákon
Je těžké postřehnout, co kde schází.

Philův zákon
Aby ses poučil ze svých chyb, musíš si nejprve uvědomit, že děláš chyby.

Murrayův zákon
Jestli se vám napoprvé nikdy nic nepovede, rozhodně se nedávejte na parašutismus.

Wolfův zákon plánování
Nejlepší je začít odtamtud, kde právě jste.

Hofstadterův zákon
Všechno vždycky trvá déle, než si plánujete , a ani brát v úvahu Hofstadterův zákon.

Dunnův zákon
Sebepečlivější plány nikdy nenahradí pořádnou porci štěstí.

Gilbertsonův zákon
Nic není dostatečně chráněno před talentovaným blbem.

Barberovo pravidlo
Stojí-li už něco za to, abychom to dělali, pak to stojí za to, abychom to dělali do roztrhání těla.

Melnickův zákon
Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně.

Finaglův zákon podle Nivena
Zvrácenost vesmíru je nekonečná.

Zákon eponymie
Žádný zákon nebývá pojmenován po tom, kdo ho zformuloval.

Z čehož vyplývá
Nejde o to, kdo ho vyřkne, ale kdo mu dá jméno.

Keyesův první axiom
Jde-li citát pozměnit, stane se tak.


Zdroj : Arthur Bloch: Murphyho zákonNahoru