BIOGRAFIE AUTORA V WHO IS WHOBiografie Václava Touška je umístěna na komunikační platformě Who is Who: www.whoiswho-verlag.cz

Toušek Václav

klikni pro zvětšení

P.: majitel, ředitel, fotograf, galerista, producent, režisér CC.: Agentura Reag, s.r.o. AF.: 252 30 Řevnice - Praha západ, Škrétova 589 N.: Praha, 28.9.1948 JM.: Hana D.: Pavel (1973), Helena (1978) R.: Ing. Václav, Karolina V.: užitá a výtvarná fotografie, dějiny umění, teorie sdělení a komunikace K.: 1972-89: Československá televize Praha, fotograf a asistent produkce, Muzeum Hradec Králové, fotograf, Výzkumný a zkušební letecký ústav, vedoucí fotograf a dokumentarista, svobodné povolání v oboru užité umění a průmyslové výtvarnictví; 1990-99: Agentura Reag Praha - reklamní a komunikační agentura, ředitel a majitel, od 1999 dosud Agentura Reag, s.r.o. - marketingová a komunikační agentura, ředitel, majitel; od 2001 dosud Broadcast Media Communications, s.r.o. - produkční a reklamní agentura, spolumajitel S.: Český fond výtvarných umění, Unie výtvarných umělců a Asociace reklamních agentur OA.: autorské výstavy v Kolíně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Písku a Praze, účastnil se i společných výstav Svazu českých fotografů, Českého fondu výtvarných umělců, Klubu Asahi Pentax a nakladatelských výstav, ve své profesní kariéře se věnoval ilustraci knižních titulů, autorsky spolupracoval na dokumentárních filmech ČT a Krátkého filmu Praha, producent a režisér dokumentárních filmů H.: příroda, cestování.


klikni pro zvětšeníE-mail: tousek@post.cz nebo agenturareag@volny.cz

Telefon: +420 257 720 086 ; GSM: +420 604 831 142

Occupation: owner, director, photographer, gallery owner, producer, film director;  CC.:  AGENCY REAG, Ltd;  Company Address: 252 30 Řevnice - Prague West, Škrétova 589;  Born: Prague, 28.9.1948;  Wife name: Hana Toušková;  Children: Pavel Toušek(1973), Helena Toušková(1978);  Parents: Ing. Václav Toušek, Karolina Toušková; Education: technical and artistic photography, art history, communication theory;  Career:  1972 - 89: Czech Television Prague - photographer and production assistant;  Museum of Hradec Kralove - photographer; Research and Testing Institute of Aviation - a leading photographer and documentary filmmaker;  free professions in the field of applied arts and fine arts;  1990 - 99: Agency REAG Prague - advertising and communication agency - director and owner;   from 1999 to date: AGENCY REAG, Ltd. - Marketing and communication agency - director, owner;  from 2001 to date: Broadcast Media Communications, Ltd. - Production and advertising agency - coowner; Member associations: Czech Fine Arts Fund, The Union of Visual Artists and the Association of Advertising Agencies;  Presentation: Solo exhibitions in Cologne, Czech Budejovice, Pardubice, Písek and Prague. He participated in group exhibitions Association Union of Czech Photographers, Czech Visual Artists Fund, the club Asahi Pentax, publishers of books and exhibitions. During his career he devoted himself to illustration of books, participated in the production of television documentaries and short films, produced and directed documentary films.  Interests: nature, travel.

klikni pro zvětšení


Oznámení WHO is WHO

klikni pro zvětšení


Certifikát pro Václava Touška


Nahoru / Top

Zpět na "Václav Toušek"