VÝSTAVA 2004

Výstava "Romance a mystéria" v roce 2004.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  


Výstava Václava Touška "Romance a mystéria", byla nainstalována v koncertní a výstavní síni ATRIUM na Žižkově v Čajkovského ulici v Praze, v objektu památkově chráněného bývalého barokního kostelíku. Kostelík byl postaven v letech 1717 - 19 z popudu tehdejšího primátora novoměstského Jana Františka Krusia z Krausenberka (nápis nad vchodem do kostela). Stezka, která vedla kolem hřbitova a kostela, spojovala obce vinohradskou a libeňskou s obcí žižkovskou. Protože procesí a pouti se zde konaly v neděli po svátku Nalezení a Povýšení sv. Kříže, byl kostel nazýván kostelem Povýšení sv. Kříže. Reálná šance zachránit kostelík se objevila na počátku 70. let minulého století, kdy byly zahájeny projekční práce na celkové přestavbě Žižkova. Náročné práce trvaly celých 7 let. Někdejší chrámová loď byla přeměněna v koncertní sál pro 120 návštěvníků, k baroknímu základu přibyla moderní přístavba, v jejímž východním křídle je výstavní síň.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  

 

Pozvánka byla rozesílána poštou
i e-mailem (obr. vpravo).
klikni pro zvětšení  
Plakát byl vyhotoven ve dvou variantách a obě byly v průběhu výstavy použity.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  

Výstava byla přístupná v Atriu na Žižkově od 22.11.2004 do 22.12.2004 a vernisáž byla zahájena 22.11.2004 v 17.00 hodin. (Foto z vernisáže: Zora Kalivodová a Jan Krysl.)

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  

Na úvod vernisáže vystoupilo Klárovo kvarteto v hlavním sále galerie.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  

Po 45 minutách pokračovalo Klárovo kvarteto v koncertní síni klasickým programem.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
O výstavě a autorovi přednesla úvodní slovo ředitelka Atria na Žižkově.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Ve druhé polovině programu vystoupil Jiří Cerha se svoji skupinou.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
TV záznam z vernisáže pořídila redaktorka a moderátorka Pavla Charvátová s kameramanem.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Ze vzácných hostů vernisáže je třeba jmenovat Jana Lebedu a Milicu Pechánkovou,
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Pavla Jandu a Mojmíra Maděriče. (Oba na snímcích s Hanou Touškovou.)
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Potěšení i radost se dostavila s příchodem Doc.MUDr. Jana Pecha, Ing. Jiřího Mikeše, Ing. Milana Kusbacha,
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
PhDr. Václava Mouchy, Ing. Dany Kurzweilové a JUDr. Ilji Herboczka. Ale radostí pro autora i galerii byla účast desítek dalších vzácných hostů jako například manželů Hany a Martina Suchánkových, Ladislava Kopeckého, Alana Záruby, Jana Gablera, Jaroslava Zikmunda či starosty Řevnic Miroslava Cvancigera.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Pro připomínku nabízíme pohledy do instalace výstavy Václava Touška "Romance a mystéria" v předsálí,
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
při vstupu do kavárničky a před vstupem do koncertního sálu, kde největší frekvence návštěvníků byla vždy před a o přestávkách koncertů.
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Instalace výstavy fotografií v okolí vstupu do hlavního sálu galerie,
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
a v hlavním sále galerie,
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
měla jako doplněk aranže přírodních materiálů.
 
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
 
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení  
Z tištěných materiálů, které doprovázely výstavu připomínáme krátký rozhovor s autorem Václavem Touškem.
klikni pro zvětšeníVystavené panely s fotografiemi Václava Touška - předsálí:

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Lešišovské louky 1-4 ; U Lešišovského lesa 1-4
klikni pro zvětšení
Lešišovské šerosvity 1-3 (Na výstavě instalováno jako jednotlivé fotografie)
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Lešišovská zahrádka 1-4 ; Lešišovská zátiší 1-4
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Vydří kameny 1-4 ; Cesta na kopec kluk 1-4 (Na výstavě instalováno jako jednotlivé fotografie)


Vystavené panely s fotografiemi Václava Touška - hlavní sál:

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

Malostranské medailony 1-4, 5-8, 9-12
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Údolí Kamenice 1-5 ; Kytlice 1-4
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Krkonošské pláně 1-5, 6-10
klikni pro zvětšení
Krkonošské pláně 11-14
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Okolo Lůže a Řepníků 1-4 ; Řepníky a Poklona 1-6
klikni pro zvětšení
Obora Hvězda 1-6
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Městečko 1-4 ; Krásná Hora 1-4

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

Chýnov Františka Bílka 1-4, 5-8, 9-12
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Tam, kde vzniká Botič 1-4, 5-8

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

klikni pro zvětšení

Prameny Rokytky 1-4, 5-8, 9-12
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Od Davle po Luka pod Medníkem 1-4, 9-12
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Na břehu Střely mezi mlýny 1-4 ; Úvozem do Strahovské zahrady 1-4
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Znaky a znamení 1-4, 5-8
klikni pro zvětšení
Zapomenuté místo pod Cihelnou 1-4
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Řevnická zahrádka 1-4, 17-20
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Pod kopcem Střevíc 1-4, 9-12
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Na Mramoru a Šamoru 1-4, 5-8
klikni pro zvětšení
Vzpomínky z Polánky 1-4

klikni pro zvětšeníNahoru
Zpět na "Václav Toušek"