GALERIE / GALLERY

Galerie Václava Touška:

V pravé části zvolte kliknutím Galerii Václava Touška, ve které najdete výtvarné fotografie a umělecké tisky, tedy výtvarné techniky, jejichž jednotlivé rozmnožené listy si zachovávají charakter originálu.
V Galerii Václava Touška je umožněn nákup předkládaných originálů pomocí internetové objednávky. Všechny nabízené originály budou při dodání opatřeny podpisem autora a číselným zlomkem označujícím v čitateli pořadové číslo tisku a ve jmenovateli celkový náklad.

Gallery Vaclav Tousek:

On the right side, click on the Gallery Toušek.
Toušek gallery contains fine art photography and graphics.
It is possible the purchase through the Internet.


Pro případnou objednávku originálů si umístěte na plochu formulář / Order for purchase:

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA / BINDING ORDER


Ceník orig. autorských kopií / Price list:
EUR dle kurzu ČNB -  Euro exchange rate according to the CNB

18 x 24 cm = 1.000,-Kč
30 x 40 cm = 2.000,-Kč

(bez DPH)

Pozor na autorské právo / Copyright:

Prosím mějte na paměti, že kopírování a rozmnožování všech uveřejněných děl podléhá autorskému zákonu a je bez souhlasu autora a galerie zakázáno.

All rights of the owner of reproduced works reserved. Unauthorised copying and publishing is prohibited by international law.

Nastavení optimálního jasu a kontrastu / Optimum brightness and kontrast:

Pro nastavení optimálního jasu a kontrastu na Vašem monitoru použijte při ladění zde přiloženého testovacího klínu (optimální stav = všechny dílky klínu jsou viditelné).

The benchmark for brightness and contrast on the monitor.
(All parts are visible.)