SLOVNÍČEK UMĚLECKÝCH POJMŮ

Slovníček uměleckých pojmů:
Abstrakce = Termín používaný k označení jakéhokoli umění, které nereprezentuje rozpoznatelné předměty. Ve 20. stol. se jím označují díla, v nichž barva a forma vyjadřují myšlenky nebo vyvolávají pocity.

Akrylová barva = Jakákoliv barva smíchaná s akrylovou pryskyřicí, pocházející z uměle vyráběné akrylové nebo z propenové kyseliny (vyrobené z nafty).

Akvarel = Malba prováděná barvou tvořenou dvěma díly barevného pigmentu a jedním dílem pojiva (arabské gumy). Ředí se velkým množstvím vody. Bílých ploch se dosahuje úplným vynecháním malby a světlé odstíny se tvoří využitím průsvitnosti zředěné barvy na bílém podkladě papíru.

Alkydová pryskyřice = Syntetická pryskyřice používaná při malbě a v médiích.

Alla prima = (italské označení pro „napoprvé“) Technika, ve které je konečný povrch malby namalován bez podmalby. Známo taktéž jako au premier coup.

Arabská guma = Speciální guma získaná z akátu, používaná jako prostředek k malování vodovými barvami.

ASTM = Americká společnost pro testování a materiály. Mezinárodně uznávaná organizace, nezávislá při hodnocení spolehlivosti uměleckých potřeb, přijatá mnoha výrobci.

Barvící síla = Síla pigmentu, jež ovlivňuje ostatní směsi barev.

Bistr = Hnědý, průsvitný pigment vyrobený vyvařením sazí z bukového dřeva.

Conter-jour = (francouzsky „oproti dennímu světlu“) Je to kresba či malba, na které je zdroj světla umístěn za motivem.

Chiaroscuro = Částečně spojováno s olejomalbou, tento termín bývá používán k popisování efektů způsobených hrou světel a stínů na malbě či kresbě, zvláště tam, kde bývají používány silné rozdíly tónů barev.Nahoru

Damera = Pryskyřice z jehličnatých stromů, používá se v malířských olejových médiích a při lakování.

Drapérie = Rozvržení záhybů oděvu, podané podle možností a potřeb techniky (kresba, malba, plastika), v závislosti na dobovém i individuálním stylu.

Enkaustika = Starodávná technika, při níž se míchala barviva s nahřátým voskem, který sloužil jako pojidlo.

Film = Tenký nátěr nebo vrstva barvy, inkoustu atd.

Fixativ = Roztok šelaku a alkoholu, který se stříká na uhlovou nebo pastelovou kresbu, aby se tak zabránilo jejich roztírání po podkladu.

Formát = Proporce a velikost podkladu.

Formát pro krajinu = Malba, jejíž podklad je více širší než vyšší. (viz Formát pro portrét).

Formát pro portrét = Podklad pro kresbu nebo malbu, který je vyšší než širší. (Viz Formát pro krajinu).

Freska = (Italsky fresco = čerstvý) Nástěnná malba, která vzniká nanášením vodových barev na čerstvě nanesenou vlhkou omítku.

Gesso = Směs obvykle složená z plavené křídy a klihu, používaná jako šeps na tuhý podklad pro olejomalbu.

Grisaille = Černobílá kresba s nádechem šedi nebo s šedou podmalbou.Nahoru

Hnědé barvy = Tyto okrové barvy, umbry a sieny jsou považovány za nejstálejší přírodní barviva.

Hodnota = Alternativní výraz pro „tón“. Termín hodnota (value) se používá hlavně ve Spojených státech. Termín, „barevný tón“ se týká relativního stupně světlosti nebo tmavosti některé z barev, na stupnici šedi se pohybuje od černé po bílou.

Impasto = Technika nanášení velkého množství barvy štětcem, špachtlí nebo rukou na plátno, aby se tak vytvořila struktura povrchu. Často používáno také jako termín pro dokončenou malbu.

Impresionismus = V druhé polovině 19. stol. vznikl ve Francii nový umělecký směr, pojmenovaný podle dojmu návštěvníka jedné z prvních výstav skupiny francouzských malířů.

Imprese = dojem, podle této výstižné poznámky se celý výtvarný umělecký styl také pojmenuje. Přináší nové nároky na diváka. Impresionisté jsou mistři v zachycení nálady a okamžiku. Pomocí barvy a světla zachycují na obraze náladu, dojem krátkého okamžiku. Cílem tvorby malířů se stala především příroda, ale i městské scenérie či obyčejné lidské činnosti. Pro malířskou techniku je charakteristické nanášení čistých barev v drobných dělených skvrnách na plochu obrazu. Výrazně se zjasnila paleta, vyloučila se čerň.

Imprimitura = Primární nátěr zředěnou barvou, často vodovou, používaný ke ztlumení odstínu plátna nebo jiného podkladu, na který malujeme.

Intenzita = Čistota a jasnost barvy. Často i sytost nebo odstín.

Kasein = Pojidlo na bázi mléčných proteinů, bývá mícháno s pigmentu tak, abychom dosáhli požadovaného odstínu barvy.

Klíh = Slabý roztok lepidla, používaný při technice gesso a malbě temperami, ke ztužení papíru a na plátna, kde zajišťuje nepropustnost podmalby nebo olejových barev.

Klihová barva = Směs nahřátého klihu a pigmentů.Nahoru

Kombinovaná metoda malby = Aplikace olejové lazury na dokončenou temperovou podmalbu.

Kombinované techniky = V kresbě a malbě se tento termín týká použití různých médií na jednom obraze. Např. inkoust, vodové barvy a pastel. Dále i kombinace podkladů: např. lepenka a novinový papír.

Kompozice = Malířovo uspořádání prvků na malbě nebo kresbě.

Kopal = Tuhá, aromatická pryskyřice, používaná k tvorbě laků a malířských médií.

Krčení papíru = Krabatění nebo vrásnění papírových materiálů zaviněné nanášením řídkých barev na tenký a nedostatečně napnutý povrch.

Krycí barva = Neprůhledná barva, podobná kvaši, má takovou krycí schopnost, že překryje podmalbu. Často také závisí na hustotě pigmentu.

Krycí schopnost = Schopnost pigmentu zakrýt barvu pod ním. Každý pigment má jinou krycí schopnost.

Květ = Matný, neprůsvitný, bělavý efekt, způsobený lakováním vlhkého podkladu.

Lazura = V umění je to průsvitná nebo částečně průsvitná barva, pod níž leží další, jiné barvy. Někdy má za cíl barvu zintenzívnit, jindy lomit její odstín.

Lněný = Popisuje malbu ředěnou místo terpentýnem lihem. Nicméně i líh obsahuje olej. (Viz Olej)

Lokální barva = Aktuální barva objektu nebo povrchu neovlivněného stínu, světlem nebo dalšími faktory. Např. lokální barva mrkve je vždy oranžová, dokonce i když se přes ni táhne stín.Nahoru

Médium = Tento termín má dva odlišné významy: kapalina, ve které se rozpouštějí pigmenty, např: lněná semena pro olejomalbu, akrylová pryskyřice pro akrylovou malbu atd. Médium je i výraz pro materiál, který si umělec vybral pro svou práci – barva, inkoust, tužka, pastely atd.

Míchání = Splývání dvou barev dohromady tak, aby měly po smíchání patřičný odstín.

Mrtvá barva = Termín používaný pro barvu používanou k podmalbě.

Napětí = Přechod jedné vrstvy malby přes druhou.

Nástěnná malba = Označuje jakoukoli malbu vytvořenou přímo na zdi. (viz Freska a Secco-fresco)

Nepravoúhlý obraz = Jakýkoliv obraz, který nemá tvar čtverce či obdélníku.

Nestálé barvy = Pigmenty nebo barvy, které blednou, pokud jsou vystaveny světlu. (viz Světelná stálost)

Odstín = Jméno barvy – modrá, červená, žlutá atd. – bez ohledu na jejich tón nebo jas.

Olej = Tento výraz se používá k označení malby s vysokým obsahem olejů. (viz Lněný)Nahoru

Paleta = Každému umělci vyhovuje jiný podklad pro míchání barev, druh palety však závisí i na druhu míchaných barev.

Pastel = Barevný pigment ve tvaru tyčinky. Přidáním kaolinu se dosahuje pastelů různé tvrdosti. Je-li jako pojiva použito oleje nebo vosku, jde o mastný pastel. - kresba na papíře provedená pastelem.

Patina = Původně zelenohnědý povlak na bronzu, nyní zahrnuje všechny přírodní efekty způsobené stárnutím nebo nedostatečným ošetřováním povrchu, jako například starý, žloutnoucí lak na olejové malbě.

Pentimenti = (italsky změna názoru) V olejomalbě je pentimenti výraz pro obraz, na kterém můžeme vidět skrz dokončenou malbu předcházející formy. Termín také vyjadřuje nezdařené pokusy při vytvoření jisté linie nebo obrysu v malbě nebo kresbě.

Pigmenty = Barvicí činidla používaná ve všech médiích ke kreslení či k malbě. Bývaly tradičně vyráběny z přírodních zdrojů, ale nyní obsahují chemické substance. Toto slovo se používá i k popsání práškových forem činidel.

Plastičnost barvy = V dvojrozměrném prostoru kresby nebo malby plastičnost vyjadřuje prostor, ve kterém je objekt na obraze umístěn. Často je tohoto efektu dosaženo pomocí hlubokých kontrastů.

Plavená křída = Mletá a s vodou smíchaná křída, která se používá pro techniku gesso a k bílení.

Plenér = (francouzsky „v krajině“)

Plnidlo = V malbě je to interní barvivo přidávané do barev, aby tak zvýraznilo jejich vzhled a obsah. Také to může být hmota používaná k vyplnění pórů nebo děr v podkladu.

Plocha = Místo, které dvojrozměrný objekt vyplňuje kresbou nebo malbou.Nahoru

Podklad = Speciálně připravený materiál pro malbu. Nejčastěji plátno, deska, papír atd.

Podmalba = Tradiční etapa olejomalby, při níž se používá jediná barva nebo tzv. mrtvá barva jako základ pro kompozici. Celkový tón je vyjádřen následujícími barevnými vrstvami nebo lazurou.

Pojidlo = Tekutá barva smíchaná s barvivem v prášku tak, že tvoří barvu.

Pojivo = Médium, které nese pigmenty v suspenzi a činí je schopnými nanášení na povrch. Někdy je nazýváno základ.

Posvátná geometrie = Víra některých renesančních umělců, že ve vesmíru je vše řízeno posvátnými matematickými principy. Viz také „zlatý řez“.

Prolínání barvy = V umění je to efekt, který vzniká prolínáním tmavých a světlých barev do povrchu. Často spojováno kvaší.

Proporce = Vztah mezi částmi obrazu nebo částí obrazu a celku. Např. vztahy mezi komponenty lidského těla nebo vztahy ke kresbě jako k celku.

Propustnost = Proces prolínání přebytku kapalin do pórů povrchu.

Prostor = V umění toto slovo popisuje efekt, který vzniká na základě použití perspektivy a různých barev. Může tak vzniknout dojem prostoru.

Průsvitnost = Vztah mezi vrstvami, kdy spodní vrstva prosvítá přes horní. Také stav pronikání světla.

Přenos kresby = Metoda, při níž můžeme s velikou přesností přenést malbu či kresbu na větší nebo menší formát. Na originální verzi se přiloží čtverečkovaný papír, poté je každé políčko přeneseno na podklad a přitom je zmenšeno nebo zvětšeno.

PVA = Uměle vyráběný polyvinylový acetát, náhražka pryskyřice, používané jako médium a v závěrečném laku.Nahoru

Redukce = Výsledek míchání barev s bělobou.

Rovnováha = V uměleckém díle má být rozdělení objektů a barev v celkové rovnováze.

Rozpouštědla = Tekutiny podobné jako terpentýn, používají se k ředění olejových barev. Rozpouštědlo pro vodové barvy je voda.

Rudka = Červenohnědá křída.

Secco – fresco = (Secco – italsky „suchý“) Technika, při níž se maluje na zaschlou omítku zdi, která byla před nanesením barvy navlhčena.

Sfumato = (italsky „ztmavnutí“) Postupné, často nepostřehnutelné přechody mezi barvami ze světla do stínu.

Sgrafito = (italsky „seškrábaný“) Technika využívající seškrabávání vrstvy barev pomocí ostrých nástrojů tak, aby byla vidět barva spodní.

Sinopie = Červenohnědá křída, používaná k předběžnému značení obrysů fresek. Označení i pro předběžnou kresbu k fresce, tzv. kartónu.

Skica = Náčrtek kompozice kresby, není nutno, aby byla vypracována se stejnou přesností jako malba samotná. Skicy se často používají jako možnost zlepšování umělcovy techniky a pozorovacích schopností.

Skica figury = Spojení modelu lidského těla, které můžete nařídit do kterékoliv pózy, studování proporcí, úhlů a pro aranžování šatů a drapérie.Nahoru

Socialistický realismus = Pojem pochází z let 1932-1934 z býv. SSSR (V.V.Ždanov, Maxim Gorkij), kde se stal nikoliv jen uměleckým směrem, ale přímo politickou ideologií a také výchozím bodem politicko-umělecké kritiky namířené proti umělcům. Ukládal všem umělcům tvořit výhradně díla realistická, ovšem oslavující komunistickou totalitu, tedy v předstihu představující novou realitu podle komunistických ideálů. Jeho kriteria však byla poměrně (a snad i záměrně) nejasná, takže nikdo nevěděl, kdy slovník s.r. bude použit proti němu. U nás se prosadil počátkem 50. let hlavně zásluhou Václava Kopeckého a kolaborujících umělců (I.Olbracht, S.K.Neuman, M.Majerová, V. Nezval,). Mezi nejtypičtější klišé v malířství patřily obrazy typu muž-hutník a žena-rolnice s atributy kladivo a srp. V této podobě se dostal i na bývalou čs. stokorunu. K obvyklým pozadím patřily dýmající továrny, snopy obilí a vlajky ČSSR, SSSR, případně s emblémy Lenina a Stalina.

Stálost barvy = Tento termín se vztahuje k odporu pigmentu k blednutí na denním světle. (viz Nestále barvy a Světelná stálost)

Stín = Termín pro barvu míchanou s černí.

Stříbrná tužka = Technika kresby, která bývá zcela nahrazována kreslením obyčejnou tužkou. Kus kovu, obvykle stříbrný drát, byl často používán ke kresbě na podklad upravený čínskou bělobou, někdy smíchanou s nějakým barvivem. Při této technice byla velmi malá pravděpodobnost, že by kresba byla smazána. Technika je často nazývána kovová tužka.

Studie = Detailní kresba nebo malba zachycující jeden či více komponentů určitého obrazu, který má být později namalován.

Surové plátno = Plátno, které dosud nebylo našepsováno, naklíženo nebo jinak připraveno pro malbu.

Světelná stálost = Termín užívaný k popsání pigmentů, které jsou odolné vůči vyblednutí, když jsou vystaveny dennímu světlu. (viz Nestálé barvy)Nahoru

Temperování = Míchaní pigmentů tak, abychom dosáhli požadovaného odstínu barvy.

Terpentýn = Olejová pryskyřice, polotuhá směs pryskyřice a esenciálních olejů. Vyrábí se z modřínu a používá se k výrobě médií a ředidel pro olejové barvy.

Tixotropní barvy = Ztužená kapalina, která se stává kapalinou poté, co je míchána nebo natřena.

Tón = Relativní temno nebo jas barvy, beze vztahu k ostatním barvám.

Tragant = Guma získaná z určitého druhu stromu (Astragalus), používá se jako pojidlo při malbě vodovými barvami a pastely.

Trompe l´oeil = (francouzsky „klam očí“): Malba, nejčastěji zátiší s extrémními detaily, které směřují k přesvědčení pozorovatele, že se dívá spíše na skutečné předměty nežli na jejich znázornění na plátně.

Veduta = (italský výraz pro „pohled“)- Přesné vyjádření městského prostředí.

Verdaccio = Starý termín pro zelenou podmalbu.

Základní barevný tón = Tento termín se používá pro popis převládajícího tónu barvy. Vysoce světlá malba je charakterizována tzv. vysokým barevným odstínem, temná a šedá naopak nízkým barevným tónem. Při moderní nástěnné malbě je barevný tón výsledkem přípravy povrchu zdi ke konečné vrstvě sádry.

Zbarvení = Termín pro barvu míchanou s bělobou nebo pro dominantní barvu.

Zlatý řez = Poměr objevený ve starověkém Řecku, kdy úsečka je rozdělena na dvě nestejné části tak, že poměr menší části k větší je týž jako poměr větší části k celé úsečce (úsečka AB je rozdělena v bodě C tak, že AB:AC = AC:BC). Obdélník sestrojený podle poměru zlatého řezu lze dále dělit, aby vznikla spirála. Tento poměr, považovaný mnohými za posvátný, lze nalézt v přírodě ve stavbě různých rostlin a mušlí.

Zrno = Struktura podkladu od hrubé po jemnou.

Zředěná barva = Tenká, obvykle široce rozetřená vrstva průsvitné nebo silně zředěné barvy nebo inkoustu.

Zvlhčovadla = Kapaliny přidávané do vodových barev, aby tak zdrsnily povrch vrstvy barvy na podkladu.


Nahoru